مشخصات فنی GST

 

دیوارها

پنل ها در کارخانه پیش تولید می شوند که در دو طرف آن صفحات سیمانی با ضخامت ۲۴ میلی متر قرار گرفته و با کلیپس های فلزی به یکدیگر متصل شده اند . آرماتورها مطابق محاسبات آماده شده و قبل از اتصال دو صفحه درون آن قرار داده می شوند کلاس های فلزی توسط پیج های گالوانیزه به قسمت داخلی صفحات سیمانی پیج می شوند ، طول پیج ها به گونه ای انتخاب می شوند که از سطح خارجی صفحات رویت نشوند ، پانل ها بصورت کامل در کارخانه تولید شده و جهت حمل به محل پروژه بر روی خشاب های فلزی خاص قرار می گیرند.

در مورد دیوارهای غیر باربر ضخامت كل معادل ۱۵۰ میلی متر ، ضخامت بتن ۱۰۲ میلی متر و ضخامت صفحات سیمانی ۴۸ = ۲۴ * ۲ میلی متر می باشد . ضخامت های ۱۷۵ ، ۲۰۰ ، ۲۳۰ و ۲۵۰ میلی متر بیشترین کاربرد را دارند ، هر چند ضخامت های دیگر با توجه به محاسبات ، تولید می گردند تمامی موارد بر روی دیوارها نظير جای درب ، پنجره و سیم کشی برق در کارخانه در حین تولید مد نظر قرار می گیرد

سقف

سقف بصورت پیش تولید شده در کارخانه با استفاده از یک صفحه سیمانی به ضخامت ۲۴ میلی متر و عرض حدود ۱۲۰۰ میلی متر که بر روی آن چهار ردیف قطعات فلزی به شکل کلاه ( 0 ) که به آنها میلگرد ۱۰ جوش داده شده ، تولید می شود . این قطعات سبب استحكام صفحات در حین حمل و نقل ، نصب و بتن ریزی می گردد .

 

پله

با این روش امکان تولید پله با استفاده از صفحات سیمانی وجود دارد .

 

نصب تاسیسات و تجهیزات الکتریکی قرار دادن

لوله های برق جهت سیم کشی ساختمان و جعبه های کلید و پریز در کارخانه انجام می شود تمامی تجهیزات مربوط به تاسیسات ساختمان مانند لوله های چند لایه آب ، فاضلاب ، کانال عبور کابل برق قبل از بتن ریزی در سقف تعبیه می گردد

 

عکس های بیشتر

 
 

 

نمونه کار ها