مدرسه روستای گنبد علوی

مدرسه روستای گنبد علوی

مشخصات مدرسه

مساحت زمین: 3000 متر مربع

زیربنا: 650 متر مربع

تعداد کلاس : 7 کلاس به مساحت 35 متر مربع

کتابخانه: 1

اتاق اداری: 2

نمازخانه : 90 متر مربع

سرویس بهداشتی معلمان: 1

آبدارخانه: 1

سرویس بهداشتی مجزا برای دانش آموزان: 2 (هر کدام 4 چشمه توالت ، 6 روشویی، 2 آبخوری)

سیستم سرمایش و گرمایش