مدرسه روستای گبیر زهیر

مدرسه روستای گبیر زهیر

مشخصات مدرسه

مساحت زمین: 1700 متر مربع

زیربنا: 620 متر مربع

تعداد کلاس : 6 کلاس به مساحت 35 متر مربع

کتابخانه: 1

اتاق اداری: 2

نمازخانه : 60 متر مربع

سرویس بهداشتی معلمان: 1

آبدارخانه: 1

انباری: 1

سرویس بهداشتی مجزا برای دانش آموزان: 2 (هر کدام 4 چشمه توالت ، 6 روشویی، 2 آبخوری)

سیستم سرمایش و گرمایش