مدرسه روستای کهنان

مدرسه روستای کهنان

مشخصات مدرسه

مساحت زمین: 1500 متر مربع

زیربنا: 420 متر مربع

تعداد کلاس : 6 کلاس به مساحت 35 متر مربع

اتاق اداری: 1

نمازخانه : 20 متر مربع

سرویس بهداشتی معلمان: 1

آبدارخانه: 1

سرویس بهداشتی مجزا برای دانش آموزان: 2 (هر کدام 4 چشمه توالت ، 6 روشویی، 2 آبخوری)

سیستم سرمایش و گرمایش