مدرسه روستای آلبوعفری

مدرسه روستای آلبوعفری

مشخصات مدرسه

مساحت زمین: 1500 متر مربع

زیربنا: 230 متر مربع

تعداد کلاس : 4 کلاس هر کدام به مساحت 35 متر مربع

اتاق اداری:  2

سرویس بهداشتی معلمان: 1

آبدارخانه: 1

سرویس بهداشتی مجزا برای دانش آموزان: 2 (هر کدام 4 چشمه توالت ، 6 روشویی، 2 آبخوری)

سیستم سرمایش و گرمایش